กองช่าง
 • นายสกล พลอินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายดนัย ชัยเพ็ชร

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายธีระ ศรีผล

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายเรวดี บัวเพชร

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา