ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2566
536
10 สิงหาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา